A Coface elkötelezett karbonlábnyomának csökkentése iránt

A Coface egyértelmű vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) célok elérését tűzte ki, különösen az üvegházhatású gázok közvetlen és közvetett kibocsátása tekintetében, melynek első mérföldköve 2025-ben érkezik el.

Hogyan kívánja a Coface csökkenteni ökológiai lábnyomát?

A Coface CSR-kötelezettségvállalásai központi szerepet játszanak fejlesztési stratégiájában. A cég részt vesz a globális felmelegedés 1,5°C-ra való mérséklésében az iparosodás előtti szinthez viszonyítva, és 2050-re a szén-dioxid-semlegességet szeretné elérni.

A Coface átalakítja üzleti modelljét: a társaság fokozatosan figyelembe veszi ügyfelei és azok vevőinek (ügyfelek ügyfelei) környezet- és klímakockázatait, valamint befektetéseik környezetre és a társadalomra gyakorolt hatásait. A csoport már bevezetett egy kezdeményezést az ESG Single Risk projektek (fedezeti termékek a közép- és hosszú távú kereskedelmi és politikai kockázatokkal szembeni védekezésre) támogatásának bővítésére.

A Coface 2022-ben átfogó karbonlábnyom-felmérést végzett (2019-es adatok alapján) a francia ADEME (Ecological Transition Agency) által kidolgozott Bilan Carbone ® módszertan segítségével. Az audit célja a csoport üzleti tevékenységei által közvetlenül és közvetve generált üvegházhatású gázok (GHG - greenhouse gas) kibocsátásának felmérése és kezelése volt három kulcsfontosságú területen:

 

 • Befektetések (forrás: Amundi).
 • Az ügyfeleknek a hitelbiztosításon keresztül nyújtott pénzügyi támogatás (a kifizetett kártérítések mértéke).
 • Működés (beszerzés, személyszállítás, energia és tárgyi eszközök).

 

Ez a folyamat egy cselekvési terv kidolgozásához vezetett a csoport üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése érdekében.

 

Befektetések

A Coface célja, hogy 2020 és 2025 között 30%-kal csökkentse a befektetésekhez kapcsolódó üvegházhatású gázkibocsátását (Scope 1 és 2) a részvények és vállalati kötvények vonatkozásában. E cél elérése érdekében a csoport továbbra is lobbizni fog a portfóliójában szereplő 20 legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó cégnél az ESG minden területén - beleértve az éghajlatvédelmet is -, hogy az üvegházhatású gázkibocsátásuk csökkentésére ösztönözze őket. A Coface ezen túlmenően, az átállással kapcsolatos célkitűzéseire összpontosít - az első 2030-ban esedékes -, melyek segítségével 2050-re tervezi a teljes semlegesség elérését.

Figyelemmel kíséri a teljes befektetési portfólió ESG-pontszámait, melyek alapján a legalacsonyabb minősítések (G) kizárásra kerülnek vagy korlátozások (F) kiszabása fog megtörténni. Emellett A Coface környezetvédelmi politikája a termikus szén iparághoz kötődő befektetések korlátozására vonatkozó kötelezettségvállalásokat is tartalmaz.

 

Hitelbiztosítási termékek használata

Hitelbiztosítóként a Coface pénzügyi szempontból támogatást nyújt ügyfeleinek azáltal, hogy kártérítést nyújt kifizetetlen tartozásaik után. A Bilan Carbone® módszertan szerint a Coface tevékenységei ügyfeleinek nyújtott közvetlen pénzügyi támogatásnak felelnek meg. Ez azt jelenti, hogy a Coface a saját üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mérésekor (Scope 3) a kártalanított ügyfeleinek kibocsátását is figyelembe kell, hogy vegye.

2019 és 2025 között a Coface célja, hogy 7%-kal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását a hitelbiztosítási üzletágában kezelt kárigények vonatkozásában.

A Coface stratégiája a közvetett kibocsátások csökkentésére kétféle megközelítésen alapul:

 • Aktívan bevonja ügyfeleit a kibocsátás-csökkentési folyamatokba.
 • Felülvizsgálja kereskedelmi kizárási politikáját.

A Coface az elkövetkező években az új, hatékonyabb szoftverek fejlesztéseire támaszkodva folyamatosan felülvizsgálja ezeket a célokat.

 

Operatív tevékenységek

A Coface működéséből fakadó szén-dioxid-kibocsátás 2019-ben összesen 42 762 t CO₂-t tett ki, a csoport karbonlábnyomának felmérése alapján. A Coface 2019 és 2025 között 11%-kal kívánja csökkenteni ezt a kibocsátást az alábbi terv révén.

 

Felelős beszerzés

 • Szoros beszállítói együttműködést kezdeményez, és előnyben részesíti azon vállalatokat, amelyek a Párizsi Megállapodással összeegyeztethető módon működnek.
 • Felelős digitális gyakorlatokat vezet be a felhasznált/tárolt adatok mennyiségének korlátozására.
 • 30%-kal csökkenti a nyomtatott dokumentumok mennyiségét.

 

Utazás

 • Csökkenti az ingázás mértékét a távmunka gyakorlatának fenntartásával.
 • Ösztönzi az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedést azáltal, hogy a munkatársakat támogatja abban, hogy autó helyett a tömegközlekedést, repülő helyett pedig a vonatot vegyék igénybe; emellett előirányozza a Coface járműparkjának átalakítását, elektromos modellek használatát, mindemellett enyhíti a járművek töltésével kapcsolatos nehézségeket.
 • 2019-hez képest 40%-kal csökkenti az üzleti utazásokat az online megbeszélések előtérbe helyezésével.
 • Ösztönözi a gépkocsik egységesebb, az igényeknek jobban megfelelő használatát azáltal, hogy minden céges gépkocsival rendelkező munkavállalót képez a környezetbarát vezetésre, és mobilitási csomagokat kínál.

 

Energia és befektetett eszközök

 • Csökkenti a teljes irodaterületet 30%-kal.
 • Az új irodák helyszínének kiválasztásakor figyelembe veszi a tömegközlekedési eszközök elérhetőségét vagy az energiahatékonyságot.
 • Korlátozza a fűtés és a légkondicionálás használatát.
 • Növeli a vállalati járművek élettartamát.

Az akcióterv idővel további kezdeményezésekkel egészíthető ki: A Coface szén-dioxid-mentesítési stratégiája a vállalat karbonauditjának rendszeres megújításán alapul. A 2025-ös audit révén értékelik majd, hogy a Coface teljesítette-e kötelezettségvállalásait.

Az összes érdekelt fél (beszállítók, munkavállalók, ügyfelek és azon vállalatok, melyekbe a Coface befektet) támogatása és elkötelezettsége kulcsfontosságú lesz nemcsak a céljaink eléréséhez, hanem ahhoz a közös törekvésekhez való hozzájáruláshoz is, hogy 2050-re világszerte karbonsemlegességet érjünk el.

- Emilie Bertholon, a Csoport CSR Managere.