Vállalati társadalmi felelősségvállalásunk (CSR)

A Coface legfontosabb küldetése 75 éve a kereskedelem ösztönzése és a növekedésre törekvő vállalatok támogatása. Hogyan? Azzal, hogy védelmet nyújt a vállalatoknak, és segít nekik a helyes hitelezési döntések meghozatalában. Az üzleti fejlődés előmozdításával együtt jár a felelősség is – a felelősség, amelyet a Coface a vállalatirányítása, a tevékenysége és a kommunikációja középpontjába helyezett. A Coface-nál hiszünk a kereskedelemben, mint a világ jótékony erejében, és ehhez aktívan hozzá kívánunk járulni.

A Coface Group évek óta elkötelezetten foglalkozik a vállalati, környezeti és társadalmi kérdésekkel. 2003-ban csatlakoztunk az ENSZ Globális Megállapodásához, melynek értelmében a Csoport a tevékenységi körében támogatja a megállapodás 10 irányelvét az emberi jogokra, a nemzetközi munkaügyi normákra és a korrupcióellenes kezdeményezésekre vonatkozóan.

A Coface 2018 óta folytatja a nem pénzügyi jellegű kockázatok feltérképezését, hogy egységesíteni tudjuk a csoport felelősségvállalásra vonatkozó megközelítését, és integrálni tudjuk azt az üzleti tevékenységeinkbe..

A Coface CSR-stratégiája: beépítve a fejlesztési terveinkbe

“A CSR-stratégiánk három fő célkitűzés köré épül. A Coface:

 • Felelős biztosító: célunk, hogy fő üzleti tevékenységeinket egy fenntarthatóbb világ megteremtésének elősegítésére tudjuk felhasználni.
 • Felelős munkáltató: célunk, hogy támogassuk munkavállalóink elkötelezettségét és karrierépítését, és nagyobb hatást tudjunk gyakorolni a társadalomra.
 • Felelős vállalat: fő célunk, hogy aktívan csökkentsük ökológiai lábnyomunkat.

Ezek a pillérek mind azonos alapon nyugszanak, és egy olyan közös kultúrához kapcsolódnak, amely egy negyedik, önmagában is kulcsfontosságú területre irányítja a figyelmet, ahol az etika, a megfelelőségi szabályok betartása és a társadalmi felelősségvállalás központi jelentőséggel bír. A Coface arra törekszik, hogy az irányítást az igazgatótanácson belül valósítsa meg oly módon, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalást magának a cégnek az egyik tanácsadó testületéhez sorolja, egy olyan CSR-bizottság formájában, amely a végrehajtó bizottsági tagokból és az összes régió CSR-bajnokaiból áll.  Ennek részeként a vállalat célja, hogy rendszeres kapcsolatot tartson fenn valamennyi érdekelt féllel belső kommunikációnk és eseményeink révén. Stratégiánk sikeréhez elengedhetetlen minden szereplő elkötelezettsége és tudatossága”- Carole Lytton, a Csoport főtitkára.
 

A Coface meghatározta CSR-stratégiájának főbb célkitűzéseit az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz (SDG) igazítva. A Csoport a 17 fenntartható fejlődési cél közül 11-et helyezett előtérbe, amelyeket a Coface üzleti tevékenysége, a munkavállalók irányítása és a nonprofit szektor iránti elkötelezettsége szempontjából relevánsnak tekint.

A kulturális változás ösztönzése

Az átláthatóság, a megfelelőség és a munkavállalók támogatása egyértelmű ESG-irányítással, kommunikációval és a csoportszintű aktív együttműködéssel.

Felelős biztosító: CSR-célkitűzéseinket beépítjük üzleti tevékenységünkbe

 • A Coface kereskedelmi politikájában megjelenik a Csoport környezeti hatása: A Coface a vállalati társadalmi felelősségvállalást figyelembe veszi az országkockázatok és az adósok nemfizetési kockázatának értékelésénél. Ezen túlmenően a Coface tesztel egy olyan módszertant, mely a környezeti hatások mérésére szolgál a biztosított kitettségét alkotó adósoknál. Ez az eszköz lehetővé teszi majd a Coface számára, hogy üzleti tevékenységét a környezettudatosabb tevékenységek irányába terelje.
 • A Coface bevezetett egy kereskedelmi jellegű kizárási politikát, amely kifejezi eltökéltségét a nem etikus és/vagy nem felelős üzleti tevékenységek elkerülése mellett. A társaság számos kötelezettségvállalást tett a hőerőművek fűtésére irányuló szénipar vonatkozásában a hitelbiztosítási, az egyszeri kockázatvállalási és a kötvénybiztosítási tevékenység megszüntetésére vagy csökkentésére.
 • A Coface döntése, hogy az egyedi kockázatbiztosítási megoldásain keresztül fokozza a hosszú távú ESG-projektek finanszírozásának és megvalósításának támogatását: A Coface arra törekszik, hogy 2025 végéig (2022 közepéhez viszonyítva) világszerte megduplázza az ESG-projektek támogatására szánt keretet, és ezt legalább 400 millió eurónyi fennálló kötelezettségre vállalja.
 • A Coface elkötelezte magát amellett, hogy 2025-ig (2020-hoz képest) 30%-kal csökkenti befektetési portfóliójának (tőzsdén jegyzett részvények és vállalati kötvények) ökológiai lábnyomát a Scope 1 és 2 tekintetében. Ezzel összefüggésben a Coface 2023-ban csatlakozott az ENSZ PRI (ENSZ Felelős Befektetési Elvek) kezdeményezéshez, és előkészületeket tesz az ENSZ által létrehozott NZAOA (Net Zero Asset Owner Alliance) szövetséghez való csatlakozásra. Mindez a csoport befektetési portfóliójának átalakítására és a karbonsemlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló strukturált megközelítés szerves részét képezi.

A Coface magatartási kódexe

A Coface-nál, tevékenységünktől és pozíciónktól függetlenül, a legmagasabb etikai és szakmai magatartási normákhoz tartjuk magunkat. Magatartási kódexünk iránymutatást nyújt számunkra ahhoz, hogy világszerte azonos színvonalon végezzük üzleti tevékenységeinket.

Töltse le Magatartási kódexünket

Felelős munkáltató

 • A sokszínűség és a befogadás a Coface HR-stratégiájának kulcsfontosságú elemei. Munkatársaink 80 különböző nemzetiséget képviselnek 58 országban. A Csoport számos olyan kezdeményezést valósít meg, amelyek célja a sokszínű és befogadó környezet megteremtése a munkavállalók számára (egyenlő bérezés, nemi megkülönböztetés-mentesség, fogyatékosság, LMBT+ közösséghez tartozás stb. tekintetében).
 • A Coface a tehetségek ösztönzésére és megtartására, valamint tágabb értelemben a munkavállalók elkötelezésére vonatkozó politikát is kialakított. Vállalatunk rendszeresen méri a munkavállalók elkötelezettségét és jólétét, annak érdekében, hogy e két területen tovább tudjunk fejlődni.
 • A Csoport tovább bővíti munkavállalói képzési rendszerét üzleti akadémiák, mentorálási és reverse-mentorálási programok, valamint a nemzetközi és helyi szintű mobilitás révén.

Egy felelős vállalat, amely eltökélten törekszik ökológiai lábnyomának csökkentésére

 • A Coface a karbonlábnyom mérése mellett bevezetett egy olyan módszert, amelynek segítségével csökkentheti lábnyomát, és ezáltal a vállalat képes lesz az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra történő átállásra. A kibocsátáscsökkentési terv, amelyet a Coface különböző üzletágainak együttműködésével dolgoztak ki, három kiemelt terület köré szerveződik: befektetés, kártalanítás és működés. Tervezetten 2050-re éri el a karbonsemlegességi célját. 
 • Ami a Coface működését illeti, a terv a csoport minden szervezeti egységét érinti: különösen a felelősebb beszerzési és digitalizációs gyakorlat bevezetése kezdődik meg. Mindez a munkába járásra, az üzleti utakra, a Coface járműparkjára, sőt, még az irodahelyiségekre is hangsúlyt helyez.
 • A vállalat már megtette az első lépéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére olyan területeken, mint a gépjárműpark kezelése, az utazás és a csoport ingatlangazdálkodása.