A személyes adatok védelme

A Coface Csoport elkötelezett az üzleti tevékenysége során szerzett adatok védelmének biztosítása és a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos törvények és rendeletek betartása mellett.

A személyes adatok védelme

[EU ország]:

A személyes adatok Európai Unión belüli kezelését az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) (GDPR) szabályozza, amely 2016-ban lépett hatályba, és egy kétéves átmeneti időszakot követően 2018. május 25-én az Európai Unió valamennyi tagállamában közvetlenül jogerőre emelkedett, anélkül, hogy az uniós tagállamoknak nemzeti jogszabályokon keresztül kellene betartatni.

A GDPR-t a következő törvény(ek) ültették át a magyar jogba: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A Coface Csoport szigorú irányelveket, ellenőrzéseket és megfelelőségi felügyeletet vezetett be annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok megfelelő tárolását és kezelését.

Töltse le a Coface adatvédelmi nyilatkozatát.

Ha további kérdései vannak a GDPR alkalmazásával vagy a jogaival összefüggésben, vegye fel a kapcsolatot a lenti lehetőségek valamelyikén:

Csoportunk adatvédelmi tisztviselőjét a következő e-mail címen éri el:

  • coface_dpo@coface.com

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
  • ugyfelszolgalat@naih.hu