Hitelbiztosítás és követeléskezelés fogalomtár

Betű A

A globalitás elve
A kifizetés felgyorsítása
A kifizetés meghiúsulásának kockázata
A kártalanítási jog átruházása
A potenciális veszteségről szóló bejelentés
A számlák átlagos forgási sebessége (DSO – Days Sales Outstanding)
Adminisztratív behajtás
Adásvételi szerződés
Adós
Az esedékesség napja

Betű B

Behajtás
Behajtó cég
Bizalmi fedezet vagy BC (Blind Cover)
Biztosítható forgalom
Biztosítási kötvény
Biztosíték

Betű D

Deglobalizáció

Betű E

Első értékesítés opció

Betű F

Fix összegű egyedi önrész
Fizetési határidő meghosszabbítása
Fizetésképtelenség

Betű H

Hitel futamidő
Hitelbiztosítás
Hitelszerződés vagy hitelmegállapodás

Betű I

Időszakos összeg

Betű J

Jogi értelemben vett fizetésképtelenség
Jogutódlás
Jóváhagyási küszöbérték

Betű K

Kedvezményezett / A kártalanítási jogok átruházásának kedvezményezettje
Kereskedelmi kockázat
Kintlévőség
Kockázatelemzés
Konszignációs értékesítés
Konzultációs hatáskör
Korosított követelések jelentése
Kár
Káresemény
Kárfizetés türelmi ideje
Kármentességi bónusz
Kártalanítható veszteség
Kártalanítás
Kártalanítási hányad
Követelés
Követelés engedményezése
Követeléskezelési megbízás

Betű L

Leszállítandó megrendelések

Betű M

Maximális kötelezettségvállalás
Minimum biztosítási díj

Betű N

Nemfizetés
Nemzetközi kereskedelem

Betű O

Okmányok ellenében történő értékesítés

Betű P

Peres megbízás
Politikai kockázat
Privát vevő

Betű R

Rendes egyedi önrész

Betű S

Saját hatáskörben megállapított hitellimit (SHK)
Speciális szerződés
Szabályos meghosszabbítás
Szerződéses feltételek megszegése
Szállítás vagy teljesítés

Betű T

Teljeskörű értékesítés
Természeti katasztrófa kockázata
Tényleges fizetésképtelenség

Betű V

Veszteségkimutatás
Vevő
Vitatás

Betű

Állami vevő vagy közbeszerző
Értékesítési közvetítő (a kereskedelmi tevékenység köztes szereplője)
Összesített Első Veszteség (AFL)
Ügyfél-hitelkeret