A kínai vállalatok 2022-ben rövidebb fizetési késedelmekről számolnak be, 2023-ra pedig nagyobb gazdasági növekedésre számítanak

A Coface felmérése szerint 2022-ben kevesebb cég találkozott fizetési késedelemmel. A válaszadók 40 százaléka számolt be késedelemről, szemben a 2021-es 53 százalékkal. Az átlagos fizetési késedelem 2022-ben 86 napról 83 napra rövidült.

 • Kevesebb vállalat szembesült rendkívül hosszú fizetési késedelemmel (ULPD).
 • A vegyipar bizonyult a legveszélyeztetettebb ágazatnak: A válaszadók 34%-a számolt be a forgalom 10%-át meghaladó ULPD-ről. A faipari ágazatban hasonló tendencia figyelhető meg: a 2021-es 0%-ról 2022-re 20%-ra emelkedett.
 • A világjárvány és az azt követő lezárások voltak a 2022-ben a vállalkozásokat érintő legfontosabb tényezők. Ahogy a kínai kormány elfordult a ‘zéró-covid’ politikájától, nőtt az értékesítés és a pénzforgalom javulására számító válaszadók aránya, ami optimizmust jelez a kínai üzleti működési környezetet illetően 2023-ban.
 • A Coface várakozásai szerint a kínai GDP növekedése 2023-ban 4-5% közé gyorsul.
 •  

  Bernard Aw, a Coface ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős vezető közgazdásza elmondta: "Annak ellenére, hogy a vállalkozásoknak 2022-ben az Omikron-hullám és az azt követő szigorú zárlatra adott válaszlépés miatt gazdasági lassulással kellett szembenézniük, a fizetési határidők az év során meghosszabbodtak. A kínai vállalkozásoknak rugalmasabbnak kellett lenniük, mivel ügyfeleiknek több időre volt szükségük a fizetések teljesítéséhez a szűkös likviditás és a fizetési folyamatokat megzavaró mobilitási korlátozások közepette. Az átlagos fizetési határidők a 2021-es 77 napról 2022-ben 81 napra nőttek.

   

  Mivel a vállalatok hosszabb fizetési határidőket kínálnak, 2022-ben kevesebben számoltak be fizetési késedelemről: a 2021-es 53%-ról 40%-ra, az elmúlt öt év legkisebb arányára csökkent a késedelemről beszámoló válaszadók aránya.

   

  Előre tekintve a válaszadók egyre optimistábbak voltak a következő 12 hónap gazdasági kilátásait illetően, mivel a kínai kormány 2022 végén elfordult a zéró-Covid politikától. A magasabb gazdasági növekedést váró válaszadók aránya a 2021-es 68%-ról 84%-ra emelkedett".

   

  Fizetési késedelmek1: megnövekedett finanszírozási kockázat a vegyi anyagok és a faanyagok esetében; az építőipar nyomás alatt áll

   

  A felmérés azt is kimutatta, hogy kevesebb vállalatnál fordult elő az éves forgalom 2%-át meghaladó, rendkívül hosszú fizetési késedelem (ULPD). A 2021-es jelentős emelkedés után, amikor a válaszadók 64%-a számolt be ilyen késedelemről, ez az arány 2016 óta a legalacsonyabb, 36%-ra csökkent. Mivel a Coface tapasztalatai szerint az ULPD-k 80%-át soha nem fizetik ki, egy vállalat pénzforgalma veszélybe kerülhet, ha ezek az éves forgalom 2% feletti részét teszik ki.

   

  2022-ben a vegyipari ágazatban a válaszadók 34%-a számolt be arról, hogy az ULPD-je meghaladja a forgalom 10%-át, ami 8 százalékpontos növekedést jelent 2021-hez képest. Ez a legmagasabb érték a 13 ágazat közül. A faipari ágazat pénzügyi állapota is romlott. Az ágazat több válaszadója számolt be a lejárt kintlévőségek értékének növekedéséről (40% a 2021-es 33%-ról).

   

  Az ingatlanfejlesztőkre vonatkozó szigorúbb finanszírozási szabályokat tartalmazó korlátozó politika után a kínai kormány novemberben egy jelentős, 16 pontos szakpolitikai csomaggal enyhített a fejlesztőkkel szembeni kemény álláspontján, különösen 2022 vége felé. Az építőipar azonban továbbra is az az ágazat, ahol a lakáspiaci korrekció közepette a leghosszabb, 96 napos fizetési késedelmek tapasztalhatók.

   

  A válaszadók 30%-a az összes ágazatban a nyersanyagárak emelkedését jelölte meg a fizetési késedelem fő okaként, szemben a 2021-es 23%-kal. Az ukrajnai háborút követő nyersanyagárak ugrásszerű emelkedése és az ellátási láncra továbbra is nehezedő nyomás miatt a nyersanyagok árai 2022-ben meredeken emelkedtek, ami nagyobb nyomást gyakorolt a vállalatok pénzügyeire.

   

  Gazdasági várakozások: nagyobb optimizmus a 'zéró-covid' politika után

   

  A szigorú kínai Covid-politika nagyban sújtotta a vállalkozásokat 2022-ben. Míg az emelkedő nyersanyagárak és a kereslet csökkenése a pénzforgalmat és az eladásokat befolyásoló fő tényezők voltak, amelyeket a válaszadók 24%-a, illetve 23%-a emelt ki, a válaszadók 61%-a jelezte, hogy a lezárások miatti elégtelen munkaerő hatása volt a pénzforgalmat és az eladásokat befolyásoló legfontosabb tényező.

   

  A következő 12 hónapra vonatkozó értékesítési és pénzforgalmi várakozások nagyobb, bár szerényebb optimizmust mutattak. A következő évben javuló értékesítési teljesítményre számítók aránya a 2021-es 44%-ról 2022-re 50%-ra emelkedett. A pénzforgalom javulását prognosztizálók körében nagyobb volt az emelkedés, a 2021-es 27%-ról 2022-ben 49%-ra.

   

  Előre tekintve a válaszadók egyre optimistábbak voltak a következő 12 hónap gazdasági kilátásait illetően, mivel a kínai kormány 2022 végén elfordult a zéró-Covid poltikától. A magasabb gazdasági növekedést váró válaszadók aránya a 2021-es 68%-ról 84%-ra emelkedett. A Coface várakozásai szerint a kínai GDP növekedése 2023-ban 4-5% közé gyorsul.

   

  1 Fizetési késedelem - a fizetés esedékessége és a fizetés tényleges teljesítése közötti időszak.

Szerzők és szakértők