Az euró elemzése, 20 év távlatából

Az euró bevezetésének 20. évfordulója alkalmából a Coface gazdasági elemzői megvizsgálták a bevezetés makrogazdasági hatásait.

Az euró bevezetésekor nagyon magasak voltak az elvárások, különösen az árfolyamkockázat és a tranzakciós költségek megszűnése miatt. Kevés bizonyíték van azonban arra, hogy az euró élénkítette volna a kereskedelmet. A térségen belüli kereskedelem már az euró bevezetésekor jelentős volt (a 12 tagú eurózóna teljes kereskedelmének 50%-a), és ez az arány azóta kis mértékben csökkent is.

Ez annak köszönhető, hogy ebben az időszakban erősödött meg Kína a globális kereskedelemben, később pedig kiépült a Németország és Közép-Európa közötti ellátási lánc is.

 

Kamatok

Az 1990-es években a nominális kamatlábak közeledtek, és az euró bevezetésekor a felárak nagyon kicsik voltak. Egy évtizednyi stabilitás után a Németországgal szembeni felárak a 2008-2009-es pénzügyi válságot és az európai szuverén államadósság válságot követően robbanásszerűen megnőttek, amikor a piacok ismét elkezdték megkülönböztetni a hitelkockázatot az európai országok között, és rájöttek, hogy egyesek akár fizetésképtelenné is válhatnak. A német államkötvényhez viszonyított felárak tehát addig emelkedtek, amíg az Európai Központi Bank elnöke ígéretet nem tett arra, hogy „mindent megtesz” az euró megőrzése érdekében. Fontos megjegyezni, hogy sok ország ma sokkal kedvezőbb finanszírozási feltételeket élvez, mintha nem lenne a Gazdasági és Monetáris Unió tagja.

 

Infláció

Az eurózóna inflációs rátái alacsonyabbak voltak az elmúlt évtizedben a globális de(in)flációs környezethez képest. Míg az inflációs ráták drasztikusan közeledtek az alacsony inflációjú országok rátái felé az euróhoz való minősítés időszakában (1990-es évek), szóródásuk viszonylag stabil maradt a következő 20 évben.

 

Növekedés

Általánosságban elmondható, hogy a reálkonvergencia – a termelési struktúrák és az egy főre jutó jövedelmek tekintetében – nem következett be az eurót elsőként bevezető országok között. A legtöbb magas jövedelmű ország tehát magasabb egy főre jutó GDP-növekedést ért el ebben az időszakban.

Míg Görögország és Spanyolország a pénzügyi válság előtt közeledett ehhez, Portugália és Olaszország esetében nem ez volt a helyzet, ők egyértelműen alulteljesítettek a teljes időszakban.

Az euró bevezetése után az alacsony jövedelmű országokba irányuló jelentős pénzügyi befektetések nem hozták magukkal a termelékenység javulását, mert az alacsony hozzáadott értékű ágazatokba, így a szolgáltatásokba vagy az építőiparba irányultak.

 

Az euró nemzetközi szerepe

Az euró nemzetközi szerepe széleskörűen stabil maradt a globális pénzügyi válság és az euróövezeti államadósság-válság óta. Az euró továbbra is a második legfontosabb valuta a világon, de nem veszi fel a versenyt az amerikai dollárral.

Az euró részesedése a devizatartalékokban, hitelbiztosítékokban, kölcsönökben vagy betétekben nagyjából megegyezik a bevezetésekor tapasztalt értékkel, az első néhány évben az arány nőtt, az államadósság-válság után pedig meredeken csökkent. 2020-ban a hitelbiztosítékok körülbelül 70%-a amerikai dollárban volt denominált, szemben az euró 20%-os arányával, ami a 1999-es szintnek felel meg.

 

Vegyes a kép

A monetáris unió első két évtizedének mérlege korántsem hibátlan – még akkor sem, ha hiányosságai és kezdeti kritikái ellenére a EMU a legpesszimistább előrejelzéseket megcáfolta.

Az elmúlt években a struktúráját megerősítették, különösen a bankunióval és az európai stabilitási mechanizmussal, és a rendszer sokkal ellenállóbbá vált. De még mindig sok a tennivaló az irányítás terén annak érdekében, hogy az unió hatékonyabb és ellenállóbb legyen a külső és/vagy egyedi sokkhatásokkal szemben – különösen, mivel a munkaerő mobilitása továbbra is alacsony, a valós konvergencia pedig nagymértékben mítosz. A fiskális föderalizmus (Fiskális Unió) továbbra is cél (az európai gazdaságélénkítési terven és a költségvetési szabályok egységesítésén túl), de rövid távon való megvalósítása sajnos továbbra is elérhetetlennek tűnik.