Franciaország: Hosszabb és gyakoribb fizetési késedelmek, kisvállalatokkal a tűzvonalban

Dokumentum(ok) letöltése

Fedezze fel 2023-as vállalati fizetési felmérésünket Franciaországról, amely alapján hosszabb és gyakoribb fizetési késedelmek figyelhetők meg, főleg a kisvállalkozások körében.

2023-ban a francia vállalatok 97%-a biztosított halasztott fizetési lehetőséget ügyfeleinek, átlagosan 48 napos fizetési határidővel.

Ennek ellenére a vállalatok 82%-a tapasztalt fizetési késedelmet az ügyfelei részéről az elmúlt 12 hónapban. Többségük azt nyilatkozta, hogy a késedelmes fizetések a múlt évihez képest gyakrabban fordultak elő és lefolyásuk is hosszabb volt. A vállalati fizetési szokások romlása a fizetésképtelenséggel kapcsolatos számokban is tükröződik, év eleje óta vitathatatlan növekedés figyelhető meg, amely még a Covid előtti szintet is meghaladta.

 

Fizetési feltételek1: jól bevált gyakorlat

A fizetési határidők meghosszabbítása Franciaországban bevett gyakorlat: a vállalatok 97%-a kínálja ezt ügyfeleinek, függetlenül a szektoroktól és a vállalatok méretétől. Az átlagos határidő 48 nap, ami jelentősen magasabb, mint a Németországban (32 nap) vagy akár Lengyelországban (46 nap), de még mindig jóval alacsonyabb, mint a Kínában (81 nap) és Ázsia többi részén (66 nap).

E gyakorlat franciaországi elterjedtségét bizonyítja, hogy bár a kisvállalkozások viszonylag kevésbé hajlamosak halasztott fizetési határidőt biztosítani, 95%-uk mégis ezt teszi, azonban rövidebb határidőkkel. Például 35%-uk biztosít egy hónapnál rövidebb halasztott fizetési határidőt, míg a többi vállalati méret esetében ez az arány 10%.
 

Fizetési késedelmek: a helyzet egyre feszültebb, különösen a mikrovállalatokat és a KKV-kat érinti súlyosan

A vállalatok 82%-a tapasztalt fizetési késedelmet partnereinél 2023-ban. Ez az érték magasabb, mint a Lengyelországban (61%), Németországban (76%) és Ázsiában (57%) mért adatok; Ázsiában a fizetési határidők hosszabbak, de a késedelmek kevésbé gyakoriak.

A vállalat mérete a fizetési késedelmeket tekintve fontos befolyásoló tényező. A mikro- és kisvállalkozások 70%-a nyilatkozott úgy, hogy a fizetési késedelmek megnövekedtek, míg a középvállalkozásoknak és a nagyvállalatoknak "csak" 53%-a volt ezen a véleményen. Továbbá a mikro- és kisvállalkozások többsége gyakrabban előforduló fizetési késedelmekről számolt be 2022-höz képest. A mikrovállalatok 54%-a tapasztalt több mint egy hónapos fizetési késedelmet, s csaknem 20%-uk akár több mint két hónapon túlit is. Így a mikro- és kisvállalatok esetében az átlagos fizetési késedelem 42 nap, míg a KKV-k esetében 38 nap, a nagyobb vállalatok esetében pedig "csak" 26 nap volt. Az eredmények még aggasztóbbak, mivel a mikro- és kisvállalatok fele úgy nyilatkozott, hogy a késedelmes kifizetések "nagyban befolyásolják" illetve akár "kritikus" hatással is vannak likviditásukra.

A válaszadók 27%-a az ügyfelek pénzügyi nehézségeit jelölte meg a fizetési késedelmek okaként, 41%-uk pedig azt gyanítja, hogy az ügyfelek szándékosan tartják vissza a kifizetéseket cash-flow optimalizáló céllal.

 

Növekedik a fizetésképtelenség Franciaországban

Ugyan 2022 közepéig különösen alacsony szinten maradt a vállalati fizetésképtelenségek száma, tavaly év végére visszatért a Covid előtti szintre. Azév első 9 hónapjában 39 098 fizetésképtelenséget regisztráltak, ami 34%-kal magasabb, mint 2022-ben, és 4,5%-kal magasabb, mint 2019-ben.

Ez a dinamika minden szektort érint. A fizetésképtelenségek számát a 250 000 eurónál kevesebb bevételt generáló vállalkozások hajtották (+8% a 2019. január-szeptemberi időszakhoz képest), de a 10 millió eurónál nagyobb bevételt generáló vállalkozások is jelentősen több fizetésképtelenséget regisztráltak, mint a járvány előtti időszakban (+8%).

Ez a tendencia vélhetően a következő néhány negyedévben is folytatódni fog, mivel a korlátozott finanszírozási feltételek, a szűkülő kereslet és a növekvő költségek miatt az árrés és a cash flow nyomás alatt áll.

 

Romló gazdasági kilátások és halmozott kockázatok

A megkérdezett vállalatok 90%-a arra számít, hogy a gazdasági feltételek Franciaországban és világszerte egyaránt romlani, vagy a legjobb esetben is csak stagnálni fognak a jövőben, és ezzelmérettől függetlenül minden vállalat egyetért.

Annak ellenére, hogy Franciaország és az Európai Unió növekedési kilátásai 2024-ben továbbra is korlátozottak, az exportáló vállalatok e két piacot kedvelt célpontjuknak tekintik (72% Franciaország és 60% az EU esetében), és úgy látják, hogy ezek a piacok jelentik a legjobb export lehetőségeket számukra a jövő évben is.

A bizonytalan globális geopolitikai környezetben, amely kedvez a nearshoringnak2 és a friendshoringnak3, a megkérdezett vállalatok 12%-a jelezte, hogy tevékenységének legalább egy részét már áthelyezte. A tevékenységük egy részét áthelyező vagy áthelyezni szándékozó vállalatok 84%-a Franciaországba tervezi megtenni ezt.


1 Fizetési feltételek - az ügyfél által a termék vagy szolgáltatás megvásárlása és a fizetés esedékessége közötti időszak.

2 Nearshoring - a gazdasági tevékenység áthelyezése egy földrajzilag közeli országba.

3 Friendshoring - a gazdasági tevékenység áthelyezése egy geopolitikai szövetséges országba.

Szerzők és szakértők

Részletes országkockázati értékelés

France

 

A3 A3

Ismerje meg szolgáltatásainkat