hun-HU
2021. 07. 05.
Ország kockázati és gazdasági elemzések

Ázsiai vállalati fizetési felmérés 2021

Ázsiai vállalati fizetési felmérés 2021

A vállalati fizetési késedelem trendje stabilizálódott, a vállalatok jobb kilátásokban bíznak, de a kockázatok és a bizonytalanság továbbra is jellemző.

A Coface 2021. évi Ázsiai vállalati fizetési felmérése, amelyet 2020 októbere és 2021 márciusa között végeztek, betekintést enged az ázsiai és csendes-óceáni térség több mint 2500 vállalata fizetési magatartásának és kockázatkezelési gyakorlatának változásába a járvány egy éve alatt.

 

 

A válaszadók kilenc gazdasági övezetből (Ausztrália, Kína, Hongkong, India, Japán, Malajzia, Szingapúr, Thaiföld és Tajvan) és 13 szektorból vettek részt a felmérésben.

A COVID hatása ellenére sem növekedett a fizetési késedelem

A válaszadók 65%-a tapasztalt fizetési késedelmeket 2020-ban, hasonlóan 2019-hez. A meggyengült gazdasági környezet ellenére a Coface által végzett felmérés azt mutatja, hogy a fizetési késedelmek 2020-ban csökkentek, a késedelmes fizetések átlagos időtartama ötéves mélypontot ért el, ami a határozott gazdaságpolitikai lépéseknek köszönhető. Rövidebb fizetési késedelmet tapasztaltak a megkérdezett kilenc gazdasági övezet közül hatban és a 13 szektorból 10-ben. Ez a tendencia részben annak köszönhető, hogy határozott és összehangolt kormányzati válaszok lehetővé tették a világjárvány üzleti életre gyakorolt hatásának enyhítését, valamint a vállalatok számára a szigorúbb kockázatkezelés és az erősebb cash-flow kezelés felé történő elmozdulást. A szigorúbb kockázatkezelést tükrözi az ázsiai és csendes-óceáni térségben a fizetési késedelmek átlagos időtartama, amely 2020-ban 79 napra esett vissza a 2019-es 85-ről, ez 2015 óta a legrövidebb időtartam.

Ausztráliában és Hong Kongban azonban nőtt a hitelezési kockázat, mindkét gazdasági övezet a késedelmes fizetések erős növekedéséről számolt be, és ami még jelentősebb, a különösen hosszú fizetési késedelmek (ULPD-k, 180 napon túl) meredek növekedése miatt ezek összege meghaladta az éves forgalom 2%-át. A Coface tapasztalatai szerint az ultra hosszú fizetési késedelmek (ULPD-k, 180 nap felett) 80%-át soha nem fizetik ki. Eközben a világjárvány által leginkább sújtott kiskereskedelemben, építőiparban és közlekedési ágazatban az ULPD-k az éves forgalom 2% -át meghaladó mértékben növekedtek, ami a cash flow-kockázat növekedését is jelzi.

Gazdasági javulás 2021-ben: Ausztráliában és az autóiparban a legoptimistábbak a vállalatok

2020-at a COVID-19 sokk jellemezte a gazdaságok és társadalmak számára. A korábbi recesszióktól eltérően, amelyek általában fokozatosak és sekélyebbek, a pandémiás recesszió gyors és mély volt a COVID-19 egyedi hatásainak köszönhetően. A felmérésben a vállalatokat megkérdezték a COVID-19 járványnak az üzleti tevékenységükre gyakorolt hatásáról. Japánban és Tajvanon a kereslet csökkenése volt a legfőbb ok, amely befolyásolta a vállalatok értékesítését és pénzforgalmát, míg Kínában a magasabb anyagárak voltak a leginkább említett okok. Indiában, ahol sok vállalat támaszkodik a külföldi munkavállalókra, a legfontosabb hatás az volt, hogy nem volt elegendő munkaerő, mivel a lezárások megakasztották az üzleti tevékenységet.

Hatékony és összehangolt szakpolitikai válaszokkal, a digitalizáció felé történő elmozdulás felgyorsításával és a szigorú lezárások utáni részleges újranyitással a fellendülés gyors volt, de egyenetlen. A vállalatok ennek ellenére azt várják, hogy a gazdasági növekedés 2021-ben magasabb lesz. Az ausztrál cégek voltak a legoptimistábbak, a válaszadók 80%-a számított magasabb növekedésre, őket India (76%), Kína (73%), Malajzia (73%) és Tajvan (71%) követte). Ezzel szemben Japán (61%) válaszadóinak kevesebb mint kétharmada várja a gazdasági növekedés javulását 2021-ben. 

Szektoronként az autóiparban van a legnagyobb bizalom az elkövetkező év várható teljesítménye iránt, a válaszadók 66% -a számít javulásra. Ezt követi az energiaszektor (64%), a fémipar (64%), a papíripar (63%) és a gyógyszeripar (61%). A következő 12 hónapban a pénzforgalom javulását váró vállalatok legnagyobb hányada az autóiparban, az agrár és élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban volt, egyenként 55%, ezeket a fémipar (53%), a papíripar (52%) és a vegyipar (51%) követték.

Az információs és kommunikációs berendezések exportja növekedést generál Ázsiában, de a kockázatok továbbra is jelen vannak

A normális üzleti feltételek felé történő folyamatos elmozdulással azt várjuk, hogy a régió pozitív növekedést mutat a 2020-as zsugorodás után. A növekedés üteme várhatóan Indiában lesz a leggyorsabb (+9,0%), ahol a legjelentősebb volt a csökkenés a kilenc megkérdezett gazdaság közül 2020-ban. Ezt követi Kína (+7,5%), Szingapúr (+6,3%), Tajvan (+5,6%), Ausztrália (+5,0%), Hong Kong (+4,8%), Malajzia (+4,6%), Japán (+2,7) %) és Thaiföld (+ 2,2%).

A külső kereslet kulcsfontosságú hajtóereje volt Ázsia fellendülésének, mivel a távoli munkavégzés és a távoktatás irányába történő globális elmozdulással megnőtt a globális igény az információs és kommunikációs (IKT) berendezések iránt. Ez jelentős segítséget jelentett a régió több gazdasága számára is, amelyek a kulcsfontosságú IKT termékek exportőrei, mint például Kína (+40% YTD), Tajvan (21% YTD), Malajzia (28% YTD) és Szingapúr (9% YTD). A tőkebefektetések növekedése segítette az elektronikus és elektromos gépek értékesítését is. A háztartások fogyasztásának fellendülése azonban sokkal fokozatosabb volt, és elmaradt a feldolgozóipar és az export növekedésétől, mivel a munkaerőpiac javulása továbbra is mérsékelt maradt, Ázsia és a csendes-óceáni térség számos részén pedig új korlátozásokat kellett bevezetni. A nemzetközi utazási korlátozások nagyrészt továbbra is érvényben maradtak, ami megakadályozta az idegenforgalmi szektor fellendülését.

„Az elsődleges forgatókönyvünk azt feltételezi, hogy 2021 második felében nem lesz új COVID-19 fertőzési hullám, és hogy a javuló átoltottság megerősíti a helyreálló gazdaságokat. Ezzel együtt a jelenlegi helyzetben továbbra is nehéz előre jósolni és további kockázatok is fenyegetik a fellendülést, például a globális félvezetőhiány, ami visszafoghatja az ázsiai export növekedését, valamint az emelkedő nyersanyagárak, amelyek csökkentik a vállalati árrést és nyomást alatt tartják a keresletet.” mondta el Bernard Aw, a Coface ázsiai-csendes-óceáni közgazdásza.

 Töltse le az elemzést:

Tetejére