hun-HU
2021. 09. 14.
Ország kockázati és gazdasági elemzések

Németországi vállalati fizetési felmérés 2021: Megtanulni együtt élni a járvánnyal

Németországi vállalati fizetési felmérés 2021: Megtanulni együtt élni a járvánnyal

A Coface németországi vállalati fizetési tapasztalatokról szóló felmérésének ötödik kiadását 2021 júliusában és augusztusában készítették, melyben 819 vállalat vett részt.

A felmérés egyik legfőbb eredménye az, hogy a német vállalatok látszólag alkalmazkodtak a járványhoz. Több cég kínál halasztott fizetési lehetőségeket a tavalyi évhez képest, amikor ez a szám meredeken csökkent. Bár Németországban 2020-ban és 2021 elején erős recesszió volt tapasztalható, a fizetési hajlandóság 2021-ben tovább javult a 2020-as már jó eredményekhez képest. Továbbá a fizetési késedelmek átlagos időtartama több mint egy héttel lerövidült.
A megkérdezett vállalatok üzleti kilátásai nagyon pozitívak, ezt az értékelést azonban árnyalja, hogy a 2020-as recesszió utáni időszakról van szó. A résztvevők 41%-a pozitív gazdasági kilátásokkal rendelkezik 2021-re. Míg a 2022-re pozitív kilátásokkal rendelkező válaszadók aránya továbbra is magas, de 32%-ra csökken, ami nagyobb bizonytalanságot jelez. Bár a COVID-19 hatásai továbbra is komoly kockázatot jelentenek, a vállalatok a globális termelési láncok megszakadását tekintik az exporttevékenységük fő kockázatának 2021-ben.

 

„A fizetési késésekkel kapcsolatos rendkívül jó eredmények kissé nyugtalanítóak, tekintettel arra, hogy Németország 2008 óta a legsúlyosabb recessziót élte át. Gyanítjuk azonban, hogy ezek a kedvező eredmények többnyire a kormányzati támogatásnak köszönhetők. Érdekes lesz látni, hogy a vállalatok képesek-e a víz felett tartani a fejüket, ha elveszítik pénzügyi mentőmellényüket " - kommentálta Christiane von Berg, a Coface észak-európai közgazdásza.

Fizetési feltételek : A német vállalatok alkalmazkodtak a járványhoz

 • A felmérés szerint a német vállalatok 2021-ben valamivel megengedőbbek voltak, és több halasztott fizetési lehetőséget biztosítottak ügyfeleiknek. 2020-ban a vállalatok nagyon óvatosak voltak: a halasztott fizetést kínáló vállalatok aránya a COVID-19 előtti időszak 80%-áról 62%-ra csökkent. Ez a tendencia megfordult 2021-ben, mivel a vállalatok 74% -a kínál halasztott fizetési lehetőséget. A belföldi piacon működő német vállalatok jelentik a fő hajtóerejét ennek a fordulatnak: míg 2020-ban a vállalatok mindössze 57%-a kínált fizetési feltételeket, ez az arány 2021-ben 73%-ra nőtt.
 • A német vállalati környezetben továbbra is a rövid fizetési határidők (0–60 nap) dominálnak. A vállalatok 88%-a kérte, hogy a kifizetéseket 2021-ben 60 napon belül teljesítsék, ami majdnem változatlan 2020-hoz és 2019-hez képest. A fizetési feltételek időtartományának eloszlása szintén majdnem változatlan, ami megmagyarázza, hogy a 2021-es átlagos fizetési határidő csak csekély mértékben csökkent a 2020-as 33,5 napról a 32,6 napra 2021-ben.
 • Az ágazatokat tekintve az építőiparban a legrövidebb a fizetési határidő: a résztvevők majdnem 75%-a a teljesítést 30 napon belül, 24,4 napos átlagos fizetési határidővel várja. 2021-ben a 11 szektorból 7 kínált 90 napnál hosszabb fizetési haladékot, míg az ultrahosszú (120 nap feletti) fizetési haladékok nagyon ritkák lettek.
 • Az átlagos fizetési haladék jelentős - közel 10 napos - emelkedését figyelték meg az építőiparban és a textil-ruházati ágazatban. Ezzel szemben a gépipar (-8,2 nap), az élelmiszeripar (-7,3 nap) és az autóipar (-6,3 nap) számoltak be a fizetési haladék csökkenéséről. A textil- ruházat vált a legbőkezűbb ágazattá, ahol a teljesítést átlagosan legfeljebb 47 nappal a szállítást követően várják.

A felmérésünkre adott válaszok arra utalnak, hogy a COVID-19 válság körüli bizonytalanság 2021-ben csökkent, de a vállalatok továbbra is elővigyázatosak. Egyre több cég kínál halasztott fizetési feltételeket Németországban, de ezek valamelyest lerövidültek, ami arra utal, hogy a vállalatok továbbra is jobban örülnek a lehető legkorábbi teljesítésnek.

Fizetési késedelmek : A vállalatokhoz gyorsabban érkezik a pénz

 • 2020 óta tovább csökkent a fizetési késedelmek száma. 2021-ben a megkérdezett vállalatok mindössze 59%-a számolt be késedelmes fizetésről, míg az összes vállalat 68%-a jelentett késedelmet 2020-ban. A szállítmányozás és a fémipar kivételével a fizetési késések száma minden ágazatban csökkent. Míg azonban az agrár-élelmiszer- és faipari ágazat vállalatainak kevesebb, mint a fele jelentett késedelmes kifizetéseket, a textil-ruházati ágazatban ez az arány 70% volt.
 • Az infokommunikációs és technológiai szektor (ICT) mutatja legrövidebb időt a kifizetések teljesítése előtt. Ebben a szektorban a megkérdezett vállalatok túlnyomó többsége legfeljebb 30 napos késésről számolt be, és egyetlen vállalat sem jelzett 60 napot meghaladó késést. Ezzel szemben a fémipar volt az egyetlen olyan ágazat, amely 150 napos késésekről számolt be (2%). Ez jelentős javulás, 2020-ban a fémipar mellett az építőiparban és a papíriparban és csomagolásban tevékenykedő vállalatok is rendkívül hosszú fizetési késedelmekről számoltak be.
 • A fizetési késések átlagos időtartama ennek megfelelően 8 nappal, 27,7 napra csökkent 202-ben, ami a legrövidebb átlagos késés az idősorunkban . Szinte minden szektor beszámolt a fizetési késések időtartamának csökkenéséről. A legerősebb visszaesés a gyógyszer- és vegyiparban (-26 nap) és az ICT szektorban (-25 nap) volt. Az ICT területén tevékenykedő vállalatoknak kell jelenleg a legkevesebbet várniuk, átlagosan 17,5 napot, míg a gépiparban dolgozó vállalatoknak van a legtöbb türelmük, átlagosan 35,8 napos várakozási idővel.
 • A fizetési késedelmek okai elsősorban pénzügyi nehézségekhez kapcsolódnak (46% 2021-ben). A válaszadók 20%-a az alacsonyabb keresletre hivatkozott Németországban, elsősorban a lezárások miatt. Érdekes módon további 20%-uk a finanszírozási lehetőségek hiányára hivatkozott, annak ellenére, hogy a COVID-19 állami finanszírozási támogatási programok még mindig elérhetőek.
 • A német vállalatok késedelmes fizetésével kapcsolatos pénzügyi kockázatok alacsonyak 2021-ben. A résztvevők mindössze 4,4% -a számolt be arról, hogy a 6 hónap és 2 év közötti késedelmes kifizetések aránya az éves forgalmuk 2%-át vagy annál nagyobb részét teszi ki.

A vállalatok az állam segítségével vészelik át a vihart

 • A vállalatok jövőbeni gazdasági kilátásokra vonatkozó várakozásai óvatosan optimisták. A résztvevők 41% -a pozitív gazdasági kilátásokkal rendelkezik 2021-re, míg 11%-uk úgy gondolja, hogy üzleti helyzetük romlani fog 2020-hoz képest. Összességében a válaszok éles fordulatot jeleznek a rendkívül pesszimista 2020-as évhez képest. Nagyobb derűlátás figyelhető meg minden ágazatban, a legnagyobb mértékben a fém- és autóiparban. A 2022-es kilátások is pozitívak, de kevésbé tűnnek biztosnak. A textilipari-ruházati ágazat a legoptimistább 2022-re +47 mérlegponttal. A jelentős hangulatváltással kapcsolatban azonban érdemes szem előtt kell tartani, hogy a szektor 2020-ban és 2021-ben nagyon nehéz helyzetben volt. Ugyanez vonatkozik az autóiparra is, ahol a pozitív kilátások újjáélednek a 2020-as visszaesést követően.
 • A felmérés szerint a 2021-es exporttevékenység fő kockázata a globális termelési láncok megszakadása, amelyet a résztvevők 40%-a említett. Az olajon kívüli nyersanyagárak emelkedését szintén sok válaszadó említette 2021-ben (20%), majd a COVID-19 hatása a világgazdaságra (10%) és a német gazdaságra (8%) következik.
 • A felmérésben részt vevő vállalatok számára továbbra is Németország a legnagyobb lehetőségeket kínáló ország. Jelentősége azonban a 2020-as 91%-ról 2021-re 85%-ra csökkent. Ennek egyik oka az lehet, hogy a bizonytalan időkben a vállalatok hajlamosak az általuk legjobban ismert országokban üzleteket kötni, és inkább a hazai piacuk felé orientálódnak (biztonságos menedékhatás). Most, hogy a bizonytalanság csökkent, a vállalatok ismét több üzletet kötnek külföldön.
 • A nehéz idők különleges intézkedéseket igényelnek. Arra a kérdésre, hogy igénybe vettek-e állami támogatást az elmúlt 12 hónapban, a 2021-ben pozitívan válaszoló vállalatok aránya nem változott, 48% maradt. A támogatási intézkedések megoszlása is viszonylag változatlan maradt és a legnépszerűbb intézkedés a furlough rendszer volt.

A hatályos törvények értelmében a szövetségi kormánytól érkező sürgősségi segélyek és az adókedvezmények 2021 szeptemberének végén lejárnak, míg a különleges felmondási programok, állami garanciák és a befektetési és fejlesztési bank speciális hitelprogramjai 2021 végén járnak le. Érdekes lesz látni, hogy a nagyon pozitív fizetési magatartás és az optimista üzleti kilátások folytatódhatnak-e 2022-ben az állam támogatása nélkül.

 

Töltse le a tanulmányt!

 

 

 

 

Töltse le ezt a sajtóközleményt : Németországi vállalati fizetési felmérés 2021: Megtanulni együt... (886,92 kB)
Tetejére