Hogyan kezelte és enyhítette a Coface az orosz-ukrán konfliktus hatásait 2022-ben?

Ukrajna 2022. február 24-i orosz inváziója a második világháború óta az egyik legsúlyosabb háborút idézte elő Európában. Ez a fegyveres konfliktus és az Oroszország ellen hozott számos gazdasági szankció komoly gazdasági, pénzügyi és inflációs következményekkel járt az egész világ számára.

A makrogazdasági környezet romlása

 

A konfliktus által közvetlenül érintett országok esetében a kockázati helyzet is jelentősen megváltozott a makrogazdasági környezet romlásával és a kereskedelmi kockázatok súlyosbodásával.

Ezzel összefüggésben a Coface 2022-ben felülvizsgálta és módosította az orosz, fehérorosz és ukrán kockázatokra vonatkozó értékeléseit, és csökkentette az ezekkel az országokkal szembeni kitettségét. Mindezt szoros együttműködésben tette az ügyfelekkel, akikkel a Coface folyamatos egyeztetést folytatott. A Coface külön munkacsoportot hozott létre annak érdekében, hogy napi szinten kapcsolatot tartson valamennyi érdekelt féllel, legfőképpen az ügyfeleivel.

 

A Coface válasza

Ami kifejezetten Oroszországot illeti, a következő intézkedéseket hajtották végre:

  • A Coface szigorúan követte az Oroszország ellen hozott szankciókat, és törölte a szankciók alá vont vállalatokkal és a szankcionált személyek által ellenőrzött szervezetekkel szembeni kitettségeket. Nem vállaltak további kockázatot a szankciókkal sújtott ágazatokban, valamint szervezeteknél.
  • A Csoport jelentősen csökkentette tevékenységét az országban: jelenleg a Coface Oroszországgal szembeni kitettsége a teljes kitettségének kevesebb mint 0,1%-át adja.
  • A Coface csak korlátozott számban és olyan ágazatokban tart fenn kitettséget, amelyek nem állnak szankciók alatt, és amelyek a helyi lakosság alapvető szükségleteit elégítik ki, mint például a gyógyszeripar vagy az agrár-élelmiszeripar.
  • A Coface a továbbiakban nem köt új üzleteket az országban. 
  • A Coface korlátozott helyi képviseletet tart fenn annak érdekében, hogy eleget tegyen ügyfelei felé vállalt kötelezettségeinek, szigorúan betartva a nemzetközi szankciókat. A csoport jelentős mértékben fenntartotta követelésbehajtási tevékenységét.

A Coface továbbra is napi szinten nyomon követi a helyzet alakulását, és teljes együttműködésben és átlátható módon fordul ügyfeleihez, valamint minden érintett félhez.