Xavier Durand: “Utat mutatunk egy olyan világban, amelyben egyre nehezebb kiigazodni" – 2. rész

A kereskedelmi hitelbiztosításnak minden eddiginél nagyobb szerepe van napjaink egyre kiszámíthatatlanabb világában - hangsúlyozza Xavier Durand, a Coface vezérigazgatója az interjú folytatásában.

Olvassa el Xavier Durand interjújának első részét, amelyben kifejtette, hogy milyen következményekkel járnak a világméretű konfliktusok a vállalkozásokra nézve, és mit jelent ez a Coface számára.

 

Milyen messze van még a vállalati fizetésképtelenségek normalizálódása?

Ezt nagyon nehéz megjósolni, mert amikor a politika és a központi bankok beavatkoznak, az egy olyan szempontrendszer alapján történik, amelyet nehéz jól átlátni: kordában kell tartani az inflációt, miközben ügyelni kell arra, hogy ne okozzanak hatalmas recessziót. A kulcskérdés az, hogy tudjuk, hová futhatnak ki az egyes folyamatok, hiszen időbe telik, amíg a monetáris politika hatást tud gyakorolni a reálgazdaságra. A kamatok már 18 hónapja emelkednek, miközben az infláció csak most kezd visszaesni. A cél a kíméletes korrekció biztosítása lenne. A valóságban azonban azt látjuk, hogy a globális növekedés 2024-re 2,2%-ra lassul, ami történelmi távlatban is alacsony értéknek tekinthető.

 

Hogyan változik a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés?

A vállalatok éveken keresztül hozzáfértek olcsó finanszírozáshoz. Ezentúl a költség kondíciók és a finanszírozási volumenek kevésbé lesznek kedvezőek. A közelmúlt válságai során a vállalkozásokat állami támogatások segítették, de kérdés, hogy kihasználták-e annak lehetőségét, hogy felülvizsgálják az üzleti modelljüket, vagy még mindig a kölcsönök által nyert időre támaszkodva a cash flow-jukból tervezik visszafizetni adósságaikat? Tudnunk kell, hogy mely vállalatok milyen kategóriába tartoznak.

Az állami támogatásokkal fedezett hitelek mintegy kétharmada még mindig törlesztés alatt áll, tehát a jelenlegi finanszírozási feltételekhez képest még mindig egyfajta támogatást jelent. Jövő évtől azonban az úgynevezett "zombi" vállalatok olyan refinanszírozási falba fognak ütközni, amelyen nehéz áthatolni. A piacok logikája ismét felülkerekedik, a válságnak új nyertesei és vesztesei jelennek majd meg.

Figyelembe kell venni azonban, hogy a vállalati árrések még mindig megfelelőek, ahogyan a pénzforgalom is, ez pozitív gazdasági környezetet teremt, ami lelassítja a monetáris szigorítások érvényre jutását. Különösen úgy, hogy a vállalkozások több éven keresztül nagyon alacsony kamatlábakon juthattak finanszírozási forrásokhoz.

Egy adóssághalmazt látunk, melynek szignifikáns része 2025-ben esedékessé válik. Minden a kamatszint normalizálódásának mértékétől függ majd. Jelenleg a csődök száma Franciaországban még mindig közel van a Covid előtti időszak 50 000 darab körüli éves átlagához.

 

Kell-e félnünk az ökológiai és energetikai átállás előtt álló beruházási határtól?

A szén-dioxid-mentes energiába történő beruházások az elmúlt években meredeken emelkedtek: jelenleg világszerte valamivel kevesebb mint kétmilliárd dollárt tesznek ki. Ez a szám azonban még mindig messze elmarad a szükségestől, ha a Párizsi Megállapodással összhangban kívánunk lenni. Annak eléréséhez 2030-ig minden évben a befektetések megduplázására lenne szükség. A hiány még mindig hatalmas, különösen úgy, hogy a korábbinál sokkal szigorúbb feltételek mellett kell finanszírozni ezeket a beruházásokat.

Fontos, hogy minden gazdasági szereplő elkötelezett legyen, hiszen csak közös erősfeszítések árán tudjuk elérni a kívánt eredményeket: a kormányzatok szerepe természetesen szintén jelentős, megfelelő adó- és jogszabályi kereteket kell teremteniük, de van felelőssége a háztartásoknak és a vállalkozásoknak is.

 

Képesek lesznek a vállalatok kezelni ezeket a változásokat?

Ez egy bonyolult átalakulás, és bár a vállalkozások nem vártak 2023-ig a CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) politikák bevezetésével, az éghajlatvédelem kihívásai az elmúlt években teljesen új dimenziót teremtettek. Az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések előretörnek, és egyre több szabályozást és besorolást vezetnek be, de a keretrendszer egészében véve nagyon összetett.

Az ökológiai átállás tekintetében nem minden iparág áll azonos szinten. Egyes ágazatok - például az építőipar - előrébb járnak: őket a jogszabályok hamarabb cselekvésre ösztönözték. Más iparágak gazdasági modellje komoly kihívásoknak van kitéve, mint például az autóipar, amely éppen új innovációs megoldásokon dolgozik.

Az alapvető tényezőktől eltekintve természetesen minden cég helyzete egyedi. Mindannyian folytatnak azonban átszervezéseket, hogy meg tudjanak birkózni a vállalati kultúrájukra és az (újragondolt)kompetenciájukra ható összetett kihívásokkal. Ezzel párhuzamosan meg kell felelniük az egyre szigorúbbá váló új hatósági előírásoknak is.

Az ökológiai átállás termékeny talaj az újszerű megoldások számára. Lehetőségeket is teremt.

Xavier Durand

A vállalatok alkalmazkodását tovább bonyolítja, hogy a szabályozás keretrendszere nemzetközi szinten még messze van attól, hogy egységessé váljon. Ez pedig olyan államok közötti megállapodások meglétét feltételezi, amelyek elsőre nem maguktól értetődőek.

De az éremnek van egy másik oldala is: az ökológiai átállás lehetőségeket is teremt, például újfajta munkahelyeket, új piacokat és új technológiákat. A gazdaság folyamatosan megújul, és az ökológiai átmenet termékeny talaj az újszerű megoldások számára.

 

Milyen gyakorlati CSR-irányú intézkedéseket tesz a Coface?

A Coface CSR-stratégiája három fő prioritáson alapul: munkáltatóként, hitelbiztosítóként és saját lábnyomának csökkentése iránt elkötelezett szervezetként.

Biztosítóként hárommilliárd eurós befektetési portfólióval rendelkezünk, és megfogalmaztuk a felelősségteljes befektetés szabályait. Kiszámítjuk annak szén-dioxid-kibocsátását, és gondoskodunk arról, hogy folyamatosan csökkenjen. Bizonyos típusú vállalkozásokat kizárunk - az ökológiai hatásuk függvényében (például a környezetszennyező/nem etikus iparágakat) -, így portfóliónk ESG (környezetvédelem, társadalom és irányítás) minősítése évről évre jobb.

Kereskedelempolitikánk a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos iparágakban és etikátlan ágazatokban (különösen az Ottawai Egyezmény által tiltott fegyverek, hazárdjátékok, veszélyeztetett fajok és így tovább) való kötelezettségvállalásaink korlátozását vagy csökkentését is előírja.

Nagy figyelmet szentelünk saját kibocsátásunkra is: a széles körökben elterjedt távmunkának köszönhetően képesek voltunk csökkenteni az általunk elfoglalt irodák méretét, és kevesebbet utazunk.

Végül, de nem utolsó sorban úgy döntöttünk, hogy 2025-ig megduplázzuk az ESG-projektek (megújuló energia, természeti környezet védelme, egészségügy stb.) támogatásának összegét az egyedi kockázatú biztosítási termékeinken (Single Risk) keresztül.

Felelős munkáltatóként a Coface-on belül olyan HR-politikát dolgozunk ki, amelynek célja, hogy biztosítsuk alkalmazottaink jólétét. Hogyan? Azáltal, hogy olyan befogadó, sokszínű környezetet nyújtunk számukra, amely segíti fejlődésüket. Ez 58 országban több mint 80 különböző nemzetiségű munkavállalóból álló csapataink sikerének egyik kulcsa. Szisztematikusan mérjük a munkavállalók elkötelezettségét, amelyet olyan akciótervekkel követünk nyomon, mint például: karrierlehetőségek kialakítása nemzetközi vagy funkcionális mobilitás révén, illetve konkrét képzési tervek kidolgozása a legjobb tehetségeink számára, különösen a készségek fejlesztését célzó belső akadémiák igénybevételével. Emellett számos kezdeményezést valósítunk meg a Coface-on belüli sokszínűség hangsúlyozása érdekében, beleértve a nemek közötti egyenlőséget is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy rövid időn belül egyenlő bérezést biztosítsunk, és hogy növeljük a nők arányát a felsővezetők között: 2030-ra 40%-os női arányt célzunk meg, és már most is jó úton haladunk afelé, hogy elérjük ezt a célt, mivel jelenleg felsővezetőink 36%-a nő.

 

Hogyan változik a hitelbiztosítás szerepe ezekben a nehéz időkben?

A világ sokkal összetettebbé és ezáltal kevésbé tervezhetővé vált. Felértékelődött támogatásunk, amivel ügyfeleink eligazodhatnak ezeken a zavaros vizeken. Munkánk jellemzően kockázatmegelőzésből, kártérítésből és kifizetetlen követelések behajtásából áll.

A vállalkozások számára nyomon követjük a kockázatokat, ami napjainkban még fontosabb, tekintettel a társadalomban végbemenő jelentős változásokra. Egyedülálló infrastruktúrát építettünk ki erre a célra. Tevékenységünk az ágazatok és országok gazdasági elemzésétől kezdve a mérlegek és eredménykimutatások nagy mennyiségben feldolgozott pontos adatainak értékeléséig terjed. Céginformációs adatbázisunk 200 ország 188 millió vállalatát követi nyomon. Adataink, szakértőink és technológiai rendszereink, melyek magukban foglalják a mesterséges intelligencia legújabb fejlesztéseit, mind hozzájárulnak kockázatelemzési szakértelmünkhöz. Ez egy olyan szakma, amely befektetési kapacitást, megfelelően nagy méretet, hosszú időre visszamenő tapasztalatot és információt igényel.

A gyakorlatban kockázatértékelési és nyomon követési eszközöket fejlesztünk ki a vállalkozások számára, hogy partnereink figyelemmel kísérhessék saját ügyfeleiket. Fejlődésünk egyik záloga felhasználóbarát szolgáltatásainkban rejlik. Ügyfeleinknek szükségük van arra, hogy gyorsan hozzáférhessenek az adatainkhoz. Öt évvel ezelőtt egy hétbe telt egy limit jóváhagyása, míg ma már néhány óra is elég hozzá. Ezek mellett az elérhetőségünk ügyfeleink számára is kiemelt fontosságú, ezért ennek is optimálisnak kell lennie.

Három éven keresztül fejlesztettünk egy olyan információs szolgáltatási portfóliót, amely kiegészíti és egyben összhangban áll a hitelbiztosítási üzletágunkkal. Adataink, amelyeket saját kockázatvállalásunk elemzésére is felhasználunk, segítenek ügyfeleinknek nyomon követni szállítóik és ügyfeleik kockázatát. Ez hasznos lehet a megfelelő kereskedelmi partnerek felkutatásának teljes folyamatában.

Három éven keresztül fejlesztettünk egy olyan információs szolgáltatási portfóliót, amely kiegészíti és egyben összhangban áll a hitelbiztosítási üzletágunkkal. Adataink, amelyeket saját kockázatvállalásunk elemzésére is felhasználunk, segítenek ügyfeleinknek nyomon követni szállítóik és ügyfeleik kockázatát. Ez hasznos lehet a megfelelő kereskedelmi partnerek felkutatásának teljes folyamatában.

A kis- és mikrovállalkozások esetén, amelyek nem tesznek közzé annyi adatot, mint a nagyobb vállalatok, kevesebb ismerettel a birtokunkban kell kezelnünk a kockázatokat. A számukra nyújtott szolgáltatásunk minőségének javítása hosszú távú törekvés, amelyben a rendelkezésre álló adatok és az új technológiák elterjedésének köszönhetően folyamatosan fejlődünk. Egyszerű, hatékony megoldást biztosítunk számukra, amely ötvözi a technológiát, jogi és kockázatelemzéssel. Végül pedig meg kell találnunk a megfelelő értékesítési csatornákat, hogy megtartsuk az egyensúlyt az értékesítésre fordított idő és a szolgáltatásaink díja között.

 

Milyen hosszú távú lehetőségeket rejt a hitelbiztosítás?

Ebben a rendkívül magas követelményeket támasztó ágazatban nem sok szereplő van. Ugyanakkor a vállalatoknak világszerte nyomon kell követniük hitelkockázatukat: becslések szerint a világszinten bekövetkező csődök egynegyede adósságproblémákhoz kapcsolódik. Ezért kulcsfontosságú a szerepünk, hiszen hitelbiztosítással vagy adatszolgáltatással segítjük a vállalatokat a kockázatok megelőzésében. Németországban és Lengyelországban faktoring szolgáltatásunk is elérhető, más országokban pedig támogatjuk a faktorok tevékenységét.

Mindenekelőtt a megelőzéssel foglalkozunk. A hitelbiztosítás nem drága termék: egy vállalat teljes forgalmát tekintve elenyésző. Így a befolyt díjak és a megtérített károk egyensúlyának megteremtéséhez meg kell találni a szolgáltatás eladási ára és a kockázatvállalás mértéke közötti optimális egyensúlyt. Mindez azt jelenti, hogy elkötelezettek vagyunk a biztosított és a biztosító közötti jól megtervezett ügyletek iránt. Az év eleji jó eredményeink nagyrészt a helyes kockázatkezelési és a megelőzési képességeinknek köszönhetőek.

 

Olvassa el Xavier Durand interjújának első részét, amelyben kifejtette, hogy milyen következményekkel járnak a világméretű konfliktusok a vállalkozásokra nézve, és mit jelent ez a Coface számára.